Kontakt


Koordinator

Malena Lindroos

  040 767 9912
 malena.lindroos@mwi.fi


Martin Wegelius-institutet/Lirarna
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Aktuellt


Ny metodhandbok i folkmusik! 

Metodhandboken i folkmusik för årskurs 7-9 delas denna höst ut till alla högstadium i Svenskfinland!

Utgivningen är en gemensam satsning av: Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet/Folkmusiknätverket Lirarna, BARK, DUNK, SLS/FMI och Yrkeshögskolan Novia.

Utgivare är MWI och Österbottens förbund.

Redaktörer: Désirée Saarela-Portin och Marianne Maans.

Bekanta dig med Lirarnas metodhandböcker här!

 

Lirarna arrangerar lanseringsturné med den nya metodhandboken i höst

En klassuppsättning (30 exemplar) av den nya metodhandboken kommer att sändas ut till varje svenskspråkigt högstadium i Finland hösten 2017!


I och med att den nya metodhandboken för högstadiet publiceras under våren, kommer Lirarna med hjälp av samarbetspartnerna i projektet (DUNK, BARK och SLS/FMI) arrangera en lanseringsturné i Svenskfinland hösten 2017 och vinter/våren 2018.

Denna lansering består i huvudsak av folkmusikworkshops runtom i skolor, där det nya materialet i metodhandboken presenteras och används. Dessa workshops kommer hållas på flera orter, dels på de platser där Lirarna tidigare år haft lyckade samarbeten och dels på helt nya, bl.a. Sibbo, Borgå, Raseborg, Pargas, Åbo, Vasa, Nykarleby och Jakobstad. Lirarna önskar med en geografiskt bred utspridning nå ut till så många delar av Svenskfinland som möjligt och även nyttja de lokala krafter och samarbeten som redan finns på de olika platserna.