Kursanmälan öppen!

01.02.2020 kl. 09:03
Anmäl dig till MWI:s glada sommarkurser under februari och mars!

Anmäl dig till:

 

Vill du ansöka om nedsatt elevavgift? 

Nedsatt kursavgift på ekonomiska grunder

Det går att ansöka om nedsatt kursavgift. Detta sker i samband med anmälningen i februari.

Senast fastställda beskattningsintyg för alla vårdnadshavare och myndig elev är obligatoriska bilagor till ansökan (ansökan behandlas inte utan beskattningsintygen). Vill man stöda sig på andra inkomster än den senast fastställda beskattningen utvisar skall man redovisa för alla inkomster under de senaste sex månaderna och bifoga intyg till dem. Utan intyg kan ansökan tyvärr inte behandlas.

Vid behandling av ansökan tas endast bruttoinkomsterna i beaktande, bara i undantagsfall har andra omständigheter betydelse.

Ladda ned blanketten HÄR och lämna in den senast 15.3 till susanne.norrback-raman@mwi.fi eller till:
Susanne Norrbäck-Råman
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

 

Lisa Taulio

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2