MWI:S HUVUDKURS

26.6-6.7 på Västra Nylands folkhögskola i Karis, Raseborg
Läs mer om kursen.
 

MWI:S BLÅS-ORKESTERLÄGER

11-15.6.2018 på Lärkkulla i Karis, Raseborg

Läs mer om kursen.
 

MUSIKLÄGER FÖR BARN OCH UNGA

4-8.6.2018 på KREDU - Kristliga folkhögskolan i Nykarleby 
 

MINIWEGELIUS FÖR YNGRE STRÅKAR

4-8.6.2018 på Omnia Finns i Esbo

NYSS och NASP

NYSS - Nordisk yngre stråkstafett: 
Nordiskt musikläger för unga stråkmusiker i åldern 6-16 år. 

NASP - Nordisk akademi för stråkpedagogik 
Kurs i stråkpedagogik för stråkpedagoger och studerande.