NYUTGIVEN METODHANDBOK: Folkmusik i skolan (åk 7-9)

Den nyutgivna metodhandboken Folkmusik i skolan (årskurs 7-9) vill inspirera och göra en folkmusikrepertoar lättillgänglig för både lärare och elever. Materialet visar hur folkmusiken kan användas i skolan och ger ett viktigt tillskott till elevernas musikaliska utbildning. Låtarna är upptecknade i den finlandssvenska traditionen. 

Redaktörer är folkmusikerna Désirée Saarela-Portin och Marianne Maans. Repertoarval, arrangemang och text har skapats av Désirée Saarela-Portin, notskrift och text av Marianne Maans.

Metodhandboken innehåller en folkmusikrepertoar och handledning med tillhörande ljudbilaga i mp3-format här på webben. Ljudbilagan har spelats in av Johan ”Nisse” Nybäck tillsammans med musikstuderande vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad under handledning av Désirée Saarela-Portin och Marianne Maans.

Följande musikstuderande medverkar: Filip Vikström (sång), Elias L-Kovanko (sång), Fanny Forsander (sång), Anna-Miina Bertlin (sång), Tobias Fagerholm (sång), Annika Ruokolahti (sång), Alva Sandström (sång), Julia Andersson (piano, sång), Alexander Nybäck (gitarr), Martin Nybacka (gitarr), Fredrik Björkvall (gitarr), Adam Rönn (bas) och Fredrik Fagerström (trummor).

Ett stort tack till alla medverkande!


Tidigare har det även getts ut en metodhandbok i folkmusik för daghem och förskolor samt en för skolan (årskurserna 1–6). Klicka på bilderna till höger för att ta en titt även på dessa.

Beställningsformulär

En klassuppsättning (30 exemplar) av den nyaste metodhandboken kommer att sändas ut till varje svenskspråkigt högstadium i Finland hösten 2017 och våren 2018!

Övriga metodhandböcker kan beställas för 10€ styck.
Spamfilter
Skriv siffran 4 med bokstäver:

Metodhandboken är en gemensam satsning av följande aktörer:

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet (MWI)/Folkmusiknätverket Lirarna, Barnkulturnätverket BARK/Österbottens förbund, De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. (DUNK) och Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI) samt Yrkeshögskolan Novia.

Utgivare av metodhandboken är Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet sr och Österbottens förbund.