Lirarnas samarbetsparter:

 

Folkmusiksällskapet r.f.


Är du intresserad av samarbete eller har idéer till nya projekt?

Ta gärna kontakt!
 

Följ oss på Facebook! 

 

Lirarna administreras av Martin Wegelius-institutet och sköts av koordinator Lisa Taulio.

 

 

Folkmusiknätverket Lirarna

Lirarna är ett nätverk med syfte att stöda, utveckla och skapa intresse för den finlandssvenska folkmusiken och trygga dess framtida existens i vårt musikliv. Vår verksamhetsidé bygger på glädjen att spontant och fördomsfritt musicera tillsammans på musikens egna villkor. 

 

Verksamhet

Många av folkmusikens element är gemensamma runtom i världen. Styrkan ligger i dess mångfald, personliga grepp och förmåga att förena över kulturgränserna. Lirarna strävar till att skapa nya forum där musikintresserade kan komma samman kring folkmusik och arbetar samtidigt för att lyfta fram folkmusiken jämsides med övriga musikstilar i det allmänna kulturutbudet.

Lirarnas uppgift är att koordinera samarbeten mellan organisationer, samfund, institutioner och enskilda musiker med idén om att samordnandet av kompetenser och resurser ger större effekt än om alla arbetar var för sig.


Lirarna medverkar i utgivningen av undervisningsmaterial och arrangerar projekt som kan anknytas till musikfostran i skolor, daghem och musikinstitut. Till verksamheten hör workshops, läger, kortkurser och fortbildning samt jam- och konsertverksamhet för olika åldrar, allt från barn och unga till vuxna musikutövare, pedagoger, dansare, sångare och musiker.

 

Arbetsutskott

Lirarnas verksamhet planeras av ett arbetsutskott bestående av sakkunniga musiker, pedagoger och representanter från olika folkmusikinstanser:

Niklas Nyqvist (SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut, tjänstledig) / Ersättare: Annika Richard (SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut)
David Andberg (Verksamhetsledare Martin Wegelius-institutet)
Lisa Taulio (Verksamhetskoordinator för Lirarna)
Kenneth Nordman (Finlands svenska spelmansförbund r.f.)
Katja Nummelin-Sailakari (Finlands Svenska Folkdansring r.f.)
Marianne Maans (folkmusiker)
Désirée Saarela-Portin (folkmusiker)

 

Samarbetsparter

Lirarna samarbetar i alla projekt med flera institutioner, föreningar och organisationer.

Till Lirarnas mångåriga samarbetsparter hör: Svenska litteratursällskapet i Finland/Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI), Finlands svenska spelmansförbund r.f., Finlands Svenska Folkdansring r.f., Folkmusiksällskapet r.f., Föreningen Brage r.f., Barnkulturnätverket i Österbotten (BARK) och De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. (DUNK). Lirarna initerar kontinuerligt nya samarbeten och anpassar även sin verksamhet i enlighet med dessa.