Kontakt

Om du önskar köpa materialet eller vill ha information om skolningar, vänligen kontakta MWI:s kansli.

 

Pedagogiskt material

I juni 2013 lanserades det nya Livsglädje-häftet med sex tillhörande skivor! Materialet innehåller berättelser, rim, dikter, sittdanser och musik som knyter an till finlandssvenska traditioner och festligheter enligt årstiderna. 140 sånger och melodier,  följer med häftet.

Idén till Livsglädje-materialet är hämtat från Musiikki- ja Kulttuurikeskus VERSO:s finskspråkiga materialhelhet "VirkistysVerso - Musiikki- ja tarinatuokioita ikäihmisille" som publicerades under åren 2006-2009.

Materialet kan beställas via MWI:s kansli och säljs även i samband med skolningar och kurser.

Pris: 50 euro / häfte (inkluderar 4 CD-skivor) + postkostander 
Rabatt: Vid köp av 10 häften - ett häfte gratis, vid köp av 20 häften - två häften gratis 

Här nedan kan du bekanta dig med några sidor av det pedagogiska materielt!