63609.jpg

MUSIK SOM METAFOR - KONSERTSERIE 2018

23.04.2018 kl. 11:04
MWI:S KONSERTSERIE 2018
30.6-6.7

MUSIK SOM METAFOR - MWI:S KONSERTSERIE 2018

Så här säger konsertproducent, pianisten Annika Palm om MWI:s konsertserie 2018
"Musik som metafor";
Musik i sej själv, kunde man även kalla för historier eller imager med puls, rytm och rörelse, som fungerar som en slags metafor genom den uppträdande musikerns tolkning. Musiken ger oss möjlighet till att uppleva känslor som berör oss på oändligt många sätt.
Ordet metafor kommer från grekiskans metapherein (meta = “över” och pherein = “bära”) och kunde översättas överföring. Då man gör musik överför man sina egna historier och känslor till åhöraren via musiken. 
Ett tilltalande tema eller upplästa historier är något som de flesta barnkonserter innehåller vilket gör konserten till en mer levande upplevelse för barnen. Även beskrivande titlar på musikverk kan hjälpa åhöraren att lyssna aktivt på musiken. Kanske vi i nutidens digitala värld behöver sagor och historier mer än någonsin tidigare, vilket gav idén till årets tema ‘Musik som metafor’.

Jag önskar er många fina musikupplevelser under konserterna! 
“Musik är själens tankar” av Lev Tolstoj (1828-1910)
Annika Palm, konsertproducent

Lisa Taulio

Martin Segerstråle ny kursrektor

Martin Segerstråle blir ny kursrektor för MWI:s huvudkurs 2019 med möjlighet till förlängning till 2021. Segerstråle efterträder Sofia Lindroos som fungerat som kursrektor sedan 2012.

Lisa Taulio vald till ny koordinator

Martin Wegelius-institutet har anställt Lisa Taulio till ny koordinator för folkmusiknätverket Lirarna.

AKTUELLT

Martin Segerstråle ny kursrektor

Martin Segerstråle blir ny kursrektor för MWI:s huvudkurs 2019 med möjlighet till förlängning till 2021. Segerstråle efterträder Sofia Lindroos som fungerat som kursrektor sedan 2012.

MUSIK SOM METAFOR - KONSERTSERIE 2018

MWI:S KONSERTSERIE 2018 30.6-6.7

Lisa Taulio vald till ny koordinator

Martin Wegelius-institutet har anställt Lisa Taulio till ny koordinator för folkmusiknätverket Lirarna.

Vi finns också på Instagram!

Musik för äldre

Projektet Livsglädje ordnar
gemenskapsstunder i äldrevården.

Du kan beställa häftet Livsglädje med musik av MWI.

Musicera i sommargrönskan!

Vi ordnar kurser och läger för barn, studerande och professionella.
 


                                       Bild: Rikhard Tiula

Nordiskt samarbete

MWI arbetar för
nordiskt samarbete inom nätverket NYSS med Nordisk yngre stråkstafett (NYSS) och Nordisk akademi för stråkpedagogik (NASP).

År 2016 ordnades NYSS och NASP i Finland. 

Wegelius 
Kammarstråkar

FÖLJANDE KONSERT: 

5.12.2018 | 19.00 | Festsalen G18
Malin Broman (SE), violin
Wegelius Kammarstråkar

www.mwi.fi/wks

 


 

Lirarna

Bekanta dig med Folkmusiknätverket Lirarnas verksamhet här!

Aktuellt just nu: Nyutgiven metodhandbok för högstadiet!

Ensembler

Delad glädje är dubbel glädje!

Läs mer om våra ensembler 
Returorkestern och Wegeliuskvartetten.