65353.jpg

Vill du bli kursrektor eller kursledare för någon av våra kurser nästa sommar?

17.09.2018 kl. 15:41
Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet lediganslår befattningarna som tre kursledare och en kursrektor för MWI:s kurser sommaren 2019 med möjlighet till förlängning till 2021. Sista ansökningsdag är 30.9.2018

Kursrektor MWI:s huvudkurs

Anställningen gäller för tiden 1.11.2018–30.9.2019 med möjlighet till förlängning med två år. Arbetet utförs ca 8h/veckan (eller enligt överenskommelse) under perioden 1.11.2018–31.5.2019, därpå följer kursförberedelser på kursorten samt själva genomförandet av huvudkursen sommaren 2019.

Lön enligt överenskommelse.

Om du har insikter i musikpedagogik, god organisationsförmåga, trivs i ledarrollen, är ansvarstagande, innovativ och har ett genuint intresse för att arbeta med barn, unga och vuxna kan du vara den rektor vi söker!

Till arbetsuppgifterna som kursrektor hör bl.a. att utveckla och ansvara för de pedagogiska och konstnärliga linjedragningarna och att i samarbete med verksamhetsledaren anställa kurspersonalen och ha hand om ekonomin. Till uppgiften hör också att verka som kanslichef under kursen, ansvara för kursdeltagarna och elevrekrytering, marknadsföring samt hålla kontakt med olika samarbetsparter på musikfältet. Erfarenheter av MWI:s verksamhet räknas som merit.

Den som väljs till uppgiften bör ha relevant utbildning (musik, pedagogik, administration).

Fritt formulerad ansökan sänds senast 30.09.2018 till david.andberg@mwi.fi.

För närmare information kontakta verksamhetsledare David Andberg 050 4380 452.


Kursledare MWI:s blåsorkesterläger

Anställningen gäller för tiden 1.11.2018–30.9.2019 med möjlighet till förlängning med två år.

Lön enligt överenskommelse.

Om du har insikter i musikpedagogik, god organisationsförmåga, trivs i ledarrollen, är ansvarstagande, innovativ och har ett genuint intresse för att arbeta med barn, unga och vuxna kan du vara den kursledare vi söker!

Till arbetsuppgifterna som kursledare hör bl.a. att utveckla och ansvara för de pedagogiska och konstnärliga linjedragningarna och att i samarbete med verksamhetsledaren anställa kurspersonalen och ha hand om ekonomin. Till uppgiften hör också att verka som kanslichef under kursen, ansvara för kursdeltagarna och elevrekrytering, marknadsföring samt hålla kontakt med olika samarbetsparter på musikfältet. Erfarenheter av MWI:s verksamhet räknas som merit.

Den som väljs till uppgiften bör ha relevant utbildning (musik, pedagogik, administration).

Fritt formulerad ansökan sänds senast 30.09.2018 till david.andberg@mwi.fi.

För närmare information kontakta verksamhetsledare David Andberg 050 4380 452.


Kursledare Miniwegelius Österbotten

Anställningen gäller för tiden 1.11.2018–30.9.2019 med möjlighet till förlängning med två år.

Lön enligt överenskommelse.

Om du har insikter i musikpedagogik, god organisationsförmåga, trivs i ledarrollen, är ansvarstagande, innovativ och har ett genuint intresse för att arbeta med barn, unga och vuxna kan du vara den kursledare vi söker!

Till arbetsuppgifterna som kursledare hör bl.a. att utveckla och ansvara för de pedagogiska och konstnärliga linjedragningarna och att i samarbete med verksamhetsledaren anställa kurspersonalen och ha hand om ekonomin. Till uppgiften hör också att verka som kanslichef under kursen, ansvara för kursdeltagarna och elevrekrytering, marknadsföring samt hålla kontakt med olika samarbetsparter på musikfältet. Erfarenheter av MWI:s verksamhet räknas som merit.

Den som väljs till uppgiften bör ha relevant utbildning (musik, pedagogik, administration).

Fritt formulerad ansökan sänds senast 30.09.2018 till david.andberg@mwi.fi.

För närmare information kontakta verksamhetsledare David Andberg 050 4380 452.


Kursledare Miniwegelius Nyland

Anställningen gäller för tiden 1.11.2018–30.9.2019 med möjlighet till förlängning med två år.

Lön enligt överenskommelse.

Om du har god organisationsförmåga, trivs i ledarrollen, är ansvarstagande, innovativ och har ett genuint intresse för att arbeta med barn och unga kan du vara den ledare vi söker!

Till arbetsuppgifterna som kursledare hör bl.a. att utveckla och ansvara för de pedagogiska och konstnärliga linjedragningarna och att i samarbete med verksamhetsledaren anställa kurspersonalen och ha hand om ekonomin. Till uppgiften hör också att verka som kanslichef under kursen, ansvara för kursdeltagarna och elevrekrytering, marknadsföring samt hålla kontakt med olika samarbetsparter på musikfältet. Erfarenheter av MWI:s verksamhet räknas som merit.

Den som väljs till uppgiften bör ha relevant utbildning (musik, pedagogik, administration).

Fritt formulerad ansökan sänds senast 30.09.2018 till david.andberg@mwi.fi.

För närmare information kontakta verksamhetsledare David Andberg 050 4380 452.

David Andberg

MUSIK SOM METAFOR - KONSERTSERIE 2018

MWI:S KONSERTSERIE 2018 30.6-6.7

Lisa Taulio vald till ny koordinator

Martin Wegelius-institutet har anställt Lisa Taulio till ny koordinator för folkmusiknätverket Lirarna.

AKTUELLT

Vill du bli kursrektor eller kursledare för någon av våra kurser nästa sommar?

Stiftelsen för Martin Wegelius Institutet lediganslår befattningarna som tre kursledare och en kursrektor för MWI:s kurser sommaren 2019 med möjlighet till förlängning till 2021. Sista ansökningsdag är 30.9.2018

MUSIK SOM METAFOR - KONSERTSERIE 2018

MWI:S KONSERTSERIE 2018 30.6-6.7

Lisa Taulio vald till ny koordinator

Martin Wegelius-institutet har anställt Lisa Taulio till ny koordinator för folkmusiknätverket Lirarna.

Vi finns också på Instagram!

Musik för äldre

Projektet Livsglädje ordnar
gemenskapsstunder i äldrevården.

Du kan beställa häftet Livsglädje med musik av MWI.

Musicera i sommargrönskan!

Vi ordnar kurser och läger för barn, studerande och professionella.
 


                                       Bild: Rikhard Tiula

Nordiskt samarbete

MWI arbetar för
nordiskt samarbete inom nätverket NYSS med Nordisk yngre stråkstafett (NYSS) och Nordisk akademi för stråkpedagogik (NASP).

År 2016 ordnades NYSS och NASP i Finland. 

Wegelius 
Kammarstråkar

FÖLJANDE KONSERT: 

14.10.2018 | 18.00 | Festsalen G18
Hon och violinen III: ”Det kvinnliga släktets höjande”

www.mwi.fi/wks

 


 

Lirarna

Bekanta dig med Folkmusiknätverket Lirarnas verksamhet här!

Aktuellt just nu: Nyutgiven metodhandbok för högstadiet!

Ensembler

Delad glädje är dubbel glädje!

Läs mer om våra ensembler 
Returorkestern och Wegeliuskvartetten.