Firon Csilla

Beskrivning
Csilla utexaminerades från Metropolia yrkeshögskolan år 2017 med klarinettpedagogik som huvudämne. Hon har även avlagt en yrkesexamen i klarinett, en kandidatexamen i musikvetenskap och studerar för tillfället logopedi vid Helsingfors universitet. Sina kunskaper i klarinett har hon utökat på mästarkurser runtom Europa samt i Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Csilla undervisar klarinett i Helsingfors Konservatorium sedan år 2016 och vikarierar som klarinettlärare i huvudstadsregionens musikinstitut. Hon njuter av att undervisa och av att jobba som frilansmusiker i olika orkester- och kammarmusikprojekt.
Kontaktuppgifter
Klarinett

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2