Mauriz Brunell

Beskrivning

Mauriz Brunell är organist och utbildad kyrkomusiker från Sibelius-Akademin. För tillfället studerar han
utövande tonkonst vid samma institution och avlade sin A-examen i orgelspel hösten 2019. Mauriz jobbar
som kyrkomusiker i Esbo svenska församling och som orgellärare vid musikinstitutet Kungsvägen i Esbo.
Mauriz är multiinstrumentalist och även yrkesverksam som dirigent, violinist, pianist och gitarrist.
Improvisation har alltid varit en hjärtesak för Mauriz, som avlade sin konsertimprovisationsexamen 2017
och förtillfället studerar improvisationspedagogik. Konstmusiken är Mauriz huvudinriktning, men han trivs
också bra inom rytmmusiken och har studerat både elgitarr och fritt ackompanjemang vid Sibelius-
Akademin. Mauriz tar sig gärna an musikaliska utmaningar och kombinerar gärna instrument och genrer på
ett fördomsfritt sätt. Till exempel har han de senaste åren konserterat med sin fru och framfört musik som
paret transkriberat för orgel och ackordeon.

Kontaktuppgifter
Orgel, piano, kammarmusik

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2