Folke Gräsbeck

Beskrivning

FOLKE GRÄSBECK, piano

Folke Gräsbeck erhöll som 17-åring I pris i Maj Lind-tävlingen i slutskedet av studierna för Tarmo Huovinen vid Åbo konservatorium. Vid Sibelius-Akademin ordinarie lektor som ackompanjatör 1985–2017, musikmagister 1997 och musikdoktor 2008. Framfört över 400 av Jean Sibelius’ ca 600 kompositioner, intensiv skivinspelningsverksamhet med Sibelius-repertoar åren 1996–2010. Över 50 CD:n, av vilka 24 ingår i BIS Records AB:s internationella Sibelius-serie. Tilldelades Sibelius Medaljen 2014, Svenska Folkskolans Vänners stora kulturpris 2015. Konstnärlig ledare för festivalen Sibelius i Korpo sedan starten 2002, se www.sibeliusfestivalkorpo.com. Utnämnd till ‘Artist in Residence’ på Sibelius-festivalen i Italien 2015–18. Omfattande turné i Kina 2017 (6 pianoaftnar, bl.a. i Cadillac Shanghai Concert Hall inom den internationella festivalen). Deltagit i Wegelius-kursen som 10-åring, aktiv som pianist och lärare på kurserna från och med sommaren 2001. Se vidare www.folkegrasbeck.com.

Kontaktuppgifter
Piano

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2