Pontus Grans

Beskrivning

Kontrabasisten Pontus Grans är stämledare i Vasa stadsorkester sedan hösten 2017. Innan det verkade han som stämledare i Oulu Sinfonia, stadsorkestern i Uleåborg. Som orkestermusiker har Grans vikarierat i bl.a. Helsingfors stadsorkester, Radions symfoniorkester och Lapplands kammarorkester. Grans spelar regelbundet med Wegelius kammarstråkar och har uppträtt på flera kammarmusikfestivaler, bl.a. Musikfestspelen Korsholm. Grans spelade i Europeiska Unionens ungdomsorkester åren 2009-10. Grans har även framfört konserter av Einojuhani Rautavaara och Eduard Tubin som orkestersolist. Pontus Grans beställde och uruppförde Lars Karlssons Sonata da camera för kontrabas och piano sommaren 2017. Grans undervisar i kontrabasspel vid Kuula-institutet i Vasa.

 

Pontus Grans studerade kontrabasspel först för Peter Grans i Lojo och därefter vid Sibelius-Akademin för Lasse Lagercrantz och Panu Pärssinen, där Grans erhöll magisterexamen i musik år 2015. Grans har ytterligare kompletterat sina studier hos Duncan McTier i Schweitz och deltagit i många mästarkurser. 

Kontaktuppgifter
Kontrabas

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2