Anna Nora

Beskrivning

Anna Nora är körpedagog som har specialiserad sig på barn- och ungdomskörer. Hon har lett barnkörer och ungdomskörer vid Helsingfors Konservatoriet i 18 år. Nora undervisar körledning på Sibelius-Akademin för kyrkomusikstuderande och vid Helsingfors Konservatorium. Nora arbetar även som barnkörsmästare och turnéregissör för elev- och skoloperor på Finlands nationalopera och nationalbalett.

Anna Nora komponerar även klassisk musik för barn och ungdomar. Hennes tre barnoperor (Kani Koipeliinin kuperkeikat 2012, Into, parrakas vauva 2015 och Maukka ja Väykkä & Karhu Murhinen 2018) har framförts bland annat på Helsingfors festspel, Savonlinnas operafestival och Hurraa-festivalen.

Anna Nora har avlagt sin magisterexamen i körledning på Sibelius-Akademin och pianopedagogexamen på yrkeshögskolan Metropolia. Hon är konstnärlig ledare för Nuorten Kuoroliitto.

Om barnkören på huvudkursen:

I barnkören sjunger vi fantasiväckande musik, lär oss grunderna i klassisk röstutbildning anpassad för unga, man får prova på körsångens mångsidiga uttryckningsätt och man får njuta av att sjunga tillsammans! Genom lekfulla men målinriktade övningar och inspirerande musik lär vi oss många musikaliska och praktiska körkunskaper som vi får ocskå presentera till publiken i konserten!


 
Kontaktuppgifter
Musikteori och barnkören

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2