Gro Gunnarson

Beskrivning
Gro Gunnarson (1968) er frå Radøy/Bergen i Norge, og jobbar til dagleg
som kantor i Førde kyrkje.
Ho har si kantor og musikkpedagogikkutdanning frå Bergen musikkonservatorium
(Griegakademiet) I 2010 tok ho utdanning innan barnekor, i regi av Ung kirkesang.
Ho har eit sterkt engasjement for kyrkjemusikk og kyrkjesong, og har dirigert og
vore prosjektleiar på fleire store samarbeidsprosjekt.
Gro er ein allsidig dirigent, som likar å jobbe med ulike sjangrar, anten det er store
klassiske verk, som Mozart requiem, eller enkle salmar.
I løpet av dei siste 5 åra, har ho gjort fleire musikalske prosjekt med Markus
Malmgren. Dette samarbeidet har resultert i fleire korbesøk til Helsinki/Espoo,
og store Mozart requiem-prosjekt i Bergen.
Sidan 2014 har ho vore leiar i Norges kirkesangforbund-Bjørgvin.
Ho gler seg til å vere dirigent på Martin Wegelius-instituttet sitt sommarkurs
i Finland i 2020!
Kontaktuppgifter
Stora kören

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2