FRIDA BACKMAN

Beskrivning
Frida Backman gjorde violindiplom vid Royal Academy of Music i London 2008 med
utmärkta vitsord. Uppvuxen i huvudstadsregionen är Frida nu bosatt i Raseborg och jobbar
som violinpedagog på Musikinstitutet i Ekenäs, Raseborgs Kulturinstitut. Frida har varit
orkestersolist i många av violinrepertoarens stora violinkonserter, har hållit
violinmästarkurser och är en internationellt aktiv kammarmusiker. Hon för ut klassisk musik
till en växande, nyfiken konsertpublik med tematiska konserthelheter för Backman Concerts,
t.ex. Bachs soloviolinmusik som Musikmeditationer, skolkonserter och soloviolinturnéer på
vårdhem. Svenska kulturfonden och MES har understött Fridas soloalbum med violinmusik
från fem århundraden som nyligen inspelats. Frida studerade i Lahtis yrkeshögskola för
Pertti Sutinen och bodde 14 år i England. Viktiga lärare har varit Diana Cummings, Brien Stait
och Robert Jacoby. Även Juha-Pekka Vikman, John Storgårds och mästarkurser för ett flertal
av världens toppviolinister har gett inspiration till Fridas musicerande. Frida är en mångårig
Wegelian från Yttermark-tiden som ser fram emot sin första sommarkurs som lärare.
www.fridabackman.com
Kontaktuppgifter
Violin, nybörjarorkestern

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2