Sandberg Samuli

Beskrivning

Samuli Sandberg har studerat violin- och altviolinspel i Svenska yrkeshögskolan i Jakobstad under ledning av prof. Pawel Radzinski under åren 1998-2001. Han fortsatte sina studier i Turun Taideakatemia (yrkeshögskolan) under ledning av Harri Sippel som altviolin i huvudämne och utexaminerades därifrån år 2007 till musikpedagog. Han arbetar sedan år 2012 som violin- och altviolinlärare samt orkesterledare vid Vanda musikinstitut i Vanda och avlagde Näppäri akatemia- skolning för instrumentlärare under ledning av Mauno Järvelä år 2016. Dessutom har han också jobbat som freelancer violinlärare sedan år 2008 i Helsingfors Rudolf Steiner-skola.

Samuli Sandberg har en klassisk musikutbildning, men har erfarenhet av musicerande samt ledande inom olika stilar, från jazz till folk-, pop- och rockmusik. Förutom i klassiska orkestrar och ensembler har Sandberg också uppträtt i olika sammansättningar inom underhållningsmusik. Han leder sedan år 2007 stråkorkestern Arbis Camerata vid Helsingfors Arbis.
 

Kontaktuppgifter
Violin och altviolin

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2