Bjon Carolina

Beskrivning

Cellisten Carolina Bjon började sina musikstudier vid det som idag är Musikinstitutet Kungsvägen med Anders Blom som lärare. Hans engagemang och inspirerande undervisning lade grunden för ett djupt rotat intresse för instrumentet och den klassiska musiken. Under tonåren utmanades Carolina att vidareutvecklas av Jonas Franzon, vilket möjliggjorde studier på professionell nivå vid Yrkeshögskolan Novia och Åbo Akademi. Under studierna och på mästarkurser har Carolina fått möta lysande musiker och pedagoger som alla bidragit till att forma den pedagog och cellist hon är idag.  Carolina har fördjupat sig i både barockmusik och Suzuki-pedagogik där den gemensamma nämnaren kan ses vara en befriande lätt och men också djupt mänsklig inställning till musiken och hantverket.

Kontaktuppgifter
Lägerledare, cello, orkester
050-5313718

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2