Lirarna

 


Folkmusiknätverket Lirarna är ett nätverk med syfte att stöda, utveckla och skapa intresse för den finlandssvenska folkmusiken och trygga dess framtida existens i vårt musikliv. Vår verksamhetsidé bygger på glädjen att spontant och fördomsfritt musicera tillsammans på musikens egna villkor. 

På gång

Kurs i Finlandssvensk Folksång

16-17.10.2020 på Brage i Helsingfors

Metodhandböcker

Ladda ner pdf-versioner av metodhandböckerna och lyssna på de tillhörande ljudfilerna genom att klicka på bilderna nedan.

Fysiska exemplar av alla metodhandböcker kan beställas för 10€ styck. För att beställa, maila oss ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och vilken/vilka böcker samt hur många exemplar du önskar beställa. Maila uppgifterna till Lirarnas koordinator: freja.lindeman@mwi.fi. 

 

 

Verksamhet

Många av folkmusikens element är gemensamma runtom i världen. Styrkan ligger i dess mångfald, personliga grepp och förmåga att förena över kulturgränserna. Lirarna strävar till att skapa nya forum där musikintresserade kan komma samman kring folkmusik och arbetar samtidigt för att lyfta fram folkmusiken jämsides med övriga musikstilar i det allmänna kulturutbudet.

Lirarnas uppgift är att koordinera samarbeten mellan organisationer, samfund, institutioner och enskilda musiker med idén om att samordnandet av kompetenser och resurser ger större effekt än om alla arbetar var för sig.

Lirarna medverkar i utgivningen av undervisningsmaterial och arrangerar projekt som kan anknytas till musikfostran i skolor, daghem och musikinstitut. Till verksamheten hör workshops, läger, kortkurser och fortbildning samt jam- och konsertverksamhet för olika åldrar, allt från barn och unga till vuxna musikutövare, pedagoger, dansare, sångare och musiker.

Arbetsutskott

Lirarnas verksamhet planeras av ett arbetsutskott bestående av sakkunniga musiker, pedagoger och representanter från olika folkmusikinstanser:

Freja Lindeman Verksamhetskoordinator för Lirarna
Susanne Norrbäck-Råman Verksamhetsledare för Martin Wegelius-institutet
Marianne Maans Folkmusiker
Kenneth Nordman Finlands svenska spelmansförbund r.f.
Katja Nummelin-Sailakari Finlands Svenska Folkdansring r.f.
Désirée Saarela-Portin Folkmusiker
Niklas Nyqvist Tjänstledig / Ersättare: Annika Richard SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut

Samarbetsparter

Lirarna samarbetar i alla projekt med flera institutioner, föreningar och organisationer.

Till Lirarnas mångåriga samarbetsparter hör:

  • Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI)
  • Finlands svenska spelmansförbund r.f.
  • Finlands Svenska Folkdansring r.f.
  • Folkmusiksällskapet r.f.
  • Föreningen Brage r.f.
  • Barnkulturnätverket i Österbotten (BARK)
  • De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. (DUNK)

Lirarna initerar kontinuerligt nya samarbeten och anpassar även sin verksamhet i enlighet med dessa.

Kontakt:


Freja Lindeman
Koordinator för Lirarna
0400-842052
freja.lindeman@mwi.fi

 

 

Tack till:

Arbetets vänners kulturfond, Föreningen konstsamfundet, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr, Svenska Kulturfonden. 

Tidigare projekt

Foto: Linn Koch Emmery

Folklandia 2020

10-11.1.2020

Folkmusikkväll

19.09.2019 kl 19, Pub O'Malleys Vasa

Spelstuga! Jam!

29.9, 18.10 och 17.11

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2