Lirarna


Folkmusiknätverket Lirarna är ett nätverk med syfte att stöda, utveckla och skapa intresse för den finlandssvenska folkmusiken och trygga dess framtida existens i vårt musikliv. Vår verksamhetsidé bygger på glädjen att spontant och fördomsfritt musicera tillsammans på musikens egna villkor. 

Metodhandböcker

Ladda ner pdf-versioner av metodhandböckerna och lyssna på de tillhörande ljudfilerna genom att klicka på bilderna nedan.

Fysiska exemplar av alla metodhandböcker kan beställas för 10€ styck. För att beställa, maila oss ditt namn, din postadress, ditt telefonnummer och vilken/vilka böcker samt hur många exemplar du önskar beställa. Maila uppgifterna till Lirarnas koordinator: lisa.taulio@mwi.fi.

 

 

Verksamhet

Många av folkmusikens element är gemensamma runtom i världen. Styrkan ligger i dess mångfald, personliga grepp och förmåga att förena över kulturgränserna. Lirarna strävar till att skapa nya forum där musikintresserade kan komma samman kring folkmusik och arbetar samtidigt för att lyfta fram folkmusiken jämsides med övriga musikstilar i det allmänna kulturutbudet.

Lirarnas uppgift är att koordinera samarbeten mellan organisationer, samfund, institutioner och enskilda musiker med idén om att samordnandet av kompetenser och resurser ger större effekt än om alla arbetar var för sig.

Lirarna medverkar i utgivningen av undervisningsmaterial och arrangerar projekt som kan anknytas till musikfostran i skolor, daghem och musikinstitut. Till verksamheten hör workshops, läger, kortkurser och fortbildning samt jam- och konsertverksamhet för olika åldrar, allt från barn och unga till vuxna musikutövare, pedagoger, dansare, sångare och musiker.

Arbetsutskott

Lirarnas verksamhet planeras av ett arbetsutskott bestående av sakkunniga musiker, pedagoger och representanter från olika folkmusikinstanser:

Sekreterare Lisa Taulio (verksamhetskoordinator för Lirarna)
Susanne Norrbäck-Råman (verksamhetsledare för Martin Wegelius-institutet)
Marianne Maans (folkmusiker)
Kenneth Nordman (Finlands svenska spelmansförbund r.f.)
Katja Nummelin-Sailakari (Finlands Svenska Folkdansring r.f.)
Désirée Saarela-Portin (folkmusiker)
Niklas Nyqvist (tjänstledig) / Ersättare: Annika Richard (SLS/Finlands svenska folkmusikinstitut)

Samarbetsparter

Lirarna samarbetar i alla projekt med flera institutioner, föreningar och organisationer.

Till Lirarnas mångåriga samarbetsparter hör:

  • Svenska litteratursällskapet i Finland
  • Finlands svenska folkmusikinstitut (SLS/FMI)
  • Finlands svenska spelmansförbund r.f.
  • Finlands Svenska Folkdansring r.f.
  • Folkmusiksällskapet r.f.
  • Föreningen Brage r.f.
  • Barnkulturnätverket i Österbotten (BARK)
  • De Ungas Musikförbund i Svenskfinland r.f. (DUNK)

Lirarna initerar kontinuerligt nya samarbeten och anpassar även sin verksamhet i enlighet med dessa.

Kontakt:


Lisa Taulio
Koordinator för Lirarna (40%) & Kurssekreterare MWI (20%)
+358 40 6729655
lisa.taulio@mwi.fi

 

Tack till:

Arbetets vänners kulturfond, Föreningen konstsamfundet, Aktiastiftelsen i Åbo och Pargas sr, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne sr, Svenska Kulturfonden. 

Tidigare projekt

Folkmusikkväll

19.09.2019 kl 19, Pub O'Malleys Vasa

Spelstuga! Jam!

14.4 & 5.5 kl 17-20 på Mästaren i Åbo

Miniwegelius Österbotten

3-7.6 på KREDU, Nykarleby

Dansfest 2019

28-30.6 i Jakobstad

Kurs i Finlandssvensk folksång

29-30.03.2019, På Brage i Helsingfors

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2