Föreläsning: Simon Poole (Chester University)

08.01.2019 kl. 11:43
15.2 kl. 15-16:30, På Brage, Kaserngatan 28, Helsingfors

Välkommen på föreläsning!


15.2 kl. 15-16:30, På Brage, Kaserngatan 28, Helsingfors

Föreläsning: Simon Poole (Chester University):
Tradition och innovation: att använda konst och folkkultur i forskning och undervisning / Tradition and Innovation: Using Art and Folk Culture in Research and Teaching.

Föreläsningen är öppen för alla som är intresserade av hur folkkultur kan vara en aktiv resurs i dagens samhälle. Simon Poole är pedagog, folklorist och musiker. I sin föreläsning kommer han att undersöka mötet mellan tradition och innovation i sångskrivande via fallstudier. Han diskuterar även fruktbara sätt att använda konst och folkkultur i forskning och undervisning – och varför kreativa metoder är så användbara inom pedagogiken.

***

The lecture is open for all interested in how folk culture can constitute an active resource in present day society. Simon Poole is a pedagogue, folklorist and musician. In his lecture, he will explore the dialectic between tradition and innovation in songwriting through a case study. Furthermore, he will give an outline of productive ways of using art and folklore in research and teaching – and discuss why creative methods are so useful in pedagogics.

Simon Poole is Programme Leader for the MA Creative Practices in Education at Chester University, Senior Lead in Cultural Education and Research at Storyhouse, "Director of Research for Lapidus International", Researcher at RECAP and the International Thriving at Work Centre. Current work focuses on: cultural democracy, creative pedagogy, intercultural use of music, informal songwriting, and arts, and crafts, based initiatives. He has worked in 12 countries developing research initiatives and presenting interactive vocal performances.

 Öppen föreläsning, fritt inträde, lätt servering
 Föreläsningens språk är engelska
 Anmälan före 12.2.19 till kansli@brage.fi

Föreläsningen ordnas i samarbete av Brages sektion för folklivsforskning, Folkmusiknätverket Lirarna och Martin Wegelius-institutet.

Lisa Taulio

Kontaktuppgifter

Postadress: 
Martin Wegelius-institutet
Georgsgatan 18 A L1
00120 Helsingfors

Besöksadress:
SFV-Huset G18
Georgsgatan 18 rum 207
00120 Helsingfors


info@mwi.fi
FO-Nummer: 0234770-2