Kristina Grönqvist

Beskrivning
Kristina Grönqvist är Intendent för WKS på timbasis. Du når henne bäst per e-post.
Kontaktuppgifter

Intendent (timanställd)
Wegelius Kammarstråkar
wks@mwi.fi kristina.gronqvist@mwi.fi
+358 (0)40 840 1938