returorkestern för vuxna

Du som har spelat ett orkesterinstrument i ett musikinstitut eller på annat sätt spelat aktivt, ta fram ditt instrument ur skrubben och kom med i Returorkestern. Vi kommer att bekanta oss med en bred och tillgänglig repertoar. Allt från nostalgi till klassiska godbitar.

Orkestern övar varierande tider, men främst på onsdagar och helger på Musik- och kulturskolan Sandels. Ledare för orkestern är Alf Almark.

Alf Almark har studerat violinspel på solistiska linjen vid Sibelius-Akademin. Han är frilansmusiker och har verkat som violinist i Wegelius Kammarorkester, Helsingfors Kammarstråkar och Avanti! Idag undervisar han vid Musik- och kulturskolan Sandels. Vid läroinrättningen axlar han rollen som koordinator för kammarmusikverksamheten. Därutöver skriver och arrangerar han musik vid behov.

Kursen ordnas i samarbete med Musik- och kulturskolan Sandels.

KONTAKT

Ifall du är intresserad av att delta kontakta

Alf Almark: alf.almark@moks.fi